Контакти

Роди Роуд ООД

гр. София 1000, п. к. 398
ул. "Г. С. Раковски" 145-В, ет. 3, ап. 15
тел. +359 (2) 98 84 284, 98 98 851, 98 78 821
факс +359 (2) 98 79 908
e-mail: office@rodi-road.com


На Ваше разположение са нашите колеги:

Яна Попова – jana@rodi-road.com
Иван Баришев – ivan@rodi-road.com
Силвана Николова – silvana@rodi-road.com