За нас

Фирма Роди Роуд ООД е частно дружество със седалище в град София, специализирано в международни автомобилни превози от и до Западна Европа. Ние организираме транспорти както на комплетни, така и на частични товари "от врата до врата" без претоварване.
Работим в съответствие с Общите условия на Националното сдружение на българските спедитори.

Качество

Автомобилите, които транспортират постоянно стоки на наши клиенти от и до западна Европа, отговарят на стандартите на Европейската Общност и са обезпечени с CMR-застраховка в максимален размер до 400000,- USD. Голяма част от тях притежават оборудване за опасни товари, както и GPS навигация.

Нашите предимства

  • пълен неутралитет
  • конкурентни цени и качество на услугата
  • максимална сигурност:
    • CMR - застраховка
    • КАРГО застраховка - по желание на клиента